Dyscyplina Finansów Publicznych

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy Państwa na VII Ogólnopolską Konferencję wraz z towarzyszącym Seminarium:

„Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zasady dysponowania środkami publicznymi i skutki ich naruszenia

Seminarium
Podstawy odpowiedzialności kierownika i pracownika jednostki w ujęciu naruszenia systemu finansów publicznych

która odbędzie się w dniach 28-29 września 2020 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu Campanile we Wrocławiu.

Organizatorzy Seminarium i Konferencji opracowali program obejmujący najistotniejsze problemy w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach dwudniowego programu Seminarium i Konferencji wyodrębniono sesje bezpośrednio związane z tematyką odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w trakcie których przewidziano wystąpienia osób o uznanych autorytetach i doświadczeniu zawodowym, wśród których znajdują się rzecznicy dyscypliny finansów publicznych, członkowie Głównej Komisji Orzekającej oraz regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również pracownicy państwowych organów kontroli.

Zapraszając Państwa do analizy harmonogramu Seminarium i Konferencji nadmieniamy, iż zgodnie z przyjętymi założeniami wystąpienia konferencyjne posiadać będą cechy warsztatowe, w sposób czytelny identyfikujące obszar nakazanego bądź zakazanego działania (zaniechania) osoby odpowiedzialnej za gromadzenie i dysponowanie środkami publicznymi, a praktyczny charakter rozważań każdego z wystąpień zostanie rozszerzony o kontekst nawiązujący do rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

Wyrażamy przekonanie, iż proponowane zakresy tematyczne pozytywnie rzutować będą na ocenę całokształtu realizowanych celów szkoleniowych, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do ograniczenia stwierdzanych nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych związanych z sferą odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W zakreślonym odniesieniu jako adresatów Seminarium i Konferencji wskazać należy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów oraz województw, skarbników, kierowników i głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników odpowiedzialnych za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, osoby realizujące zadania kontroli finansów publicznych oraz zamówień publicznych, jak również wszystkich tych, którzy obszar zawodowej aktywności sytuują w sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

PAKIET UCZESTNIKA SEMINARIUM I KONFERENCJI

 1. Publikacja specjalna poświęcona tematyce dyscypliny finansów publicznych 2020, Wydawnictwo Profil;
  Publikacja poświęcona tematyce dyscypliny finansów publicznych
 2. Numer miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych „Finanse Komunalne” zawierający artykuły dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych bądź gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych;
  finanse komunalne
  Finanse Komunalne
  ISSN: 1232-0307

  Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku.

  W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

 3. Samorząd Terytorialny - miesięcznik o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych.

  Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy

 4. Materiały i case study, notatniki, długopisy, certyfikat potwierdzający uczestnictwo;
 5. Oferty specjalne dla uczestników Wydawnictwa C.H.Beck.

  Wydawnictwo C.H.Beck

KOSZT

Wysokość opłaty konferencyjnej w podstawowej kwocie wynosi 990 zł. Nocleg w pokoju jednoosobowym wiąże się z dopłatą 100 zł. W przypadku niekorzystania z noclegu opłata konferencyjna wynosi 830 zł. Opłata skalkulowana została na poziomie zapewniającym finansowanie przedsięwzięcia na zasadzie non profit.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ W STANDARDZIE:

 1. nocleg (pokój dwuosobowy) w Hotelu Campanile z 28/29 września 2020 r. wraz z opłaconym miejscem parkingowym,
 2. pełne wyżywienie (ciepła kolacja – bufet typu lunch – w dniu 28 września 2020 r. oraz śniadanie (zgodne z ofertą Hotelu) i obiad – lunch dwudaniowy serwowany – w dniu 29 września 2020 r.,
 3. bufet kawowy (kawa, herbata, woda/soki) oraz bufet kanapkowy w trakcie trwania Seminarium i Konferencji (28-29 września 2020 r.),
 4. udział w spektaklu teatralnym pt. "Edukacja Rity" w Teatrze Komedia we Wrocławiu (28 września 2020 r.),
 5. pakiet uczestnika Seminarium i Konferencji, w skład którego wchodzi m. in.:
  • publikacja specjalna poświęcona tematyce dyscypliny finansów publicznych 2020, Wydawnictwo Profil,
  • Numer miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych „Finanse Komunalne” zawierający artykuły dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych bądź gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,
   bądź numer miesięcznika Samorząd Terytorialny - o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r., zajmujący się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych.
  • materiały i case study, notatniki, długopisy, certyfikat potwierdzający uczestnictwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RIO Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

RIO Opole

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

PATRONAT MEDIALNY

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia