Rada programowa

W skład Rady Programowej Konferencji wchodzą osoby, których  zainteresowania naukowe i doświadczenie zawodowe stanowią rękojmię najwyższego poziomu Konferencji:

prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. UE dr hab. Artur Walasik

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Michał Bitner

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego

dr Wojciech Robaczyński

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

mec. Arkadiusz Talik

Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny

dr Anna Rotter

Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

dr Marcin Smaga

Katedra Polityki Gospodarczej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Maciej Kobak

Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, adiunkt WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

mgr Mateusz Winiarz

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie

mgr Janusz Facon

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

mgr Ireneusz Kołakowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RIO Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

RIO Opole

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

PATRONAT MEDIALNY

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia