Wykładowcy

Podstawowe informacje dotyczące wykładowców (sporządzono w porządku alfabetycznym)

dr hab. Michał Bitner

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Rafał Cieślak

Adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego;

mgr Marek Dyjasz

ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska;

mgr Janusz Facon

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

dr Paweł Falenta

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego;

mgr Lucyna Hanus

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;

dr Maciej Kobak

sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, adiunkt WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa;

mec. Ireneusz Kołakowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;

mgr Jarosław Kotowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;

dr Marcin Kaliński

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;

mec. Remigiusz Mazur

etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

mgr Violetta Radecka-Sinicka

st. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

dr Wojciech Robaczyński

Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji), Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

dr Anna Rotter

Ministerstwo Finansów, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, radca prawny;

dr Marcin Smaga

Adiunkt Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny;

mec. Arkadiusz Talik

członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

dr Rafał Trzeciakowski

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, radca prawny;

mgr Mateusz Winiarz

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie;

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RIO Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

RIO Opole

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

PATRONAT MEDIALNY

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia